Minggu, 29 Agustus 2010

KIDUNG RUMEKSO ING WENGI FORMAT MP3+ LYRIK

ONO KIDUNG RUMEKSO ING WENGI
TEGUH AYU LUPUTO ING LORO
LUPUTO BILAHI KABEH
JIM SETAN DATAN PURUN
PANELUHAN TAN ONO WANI
MIWAH PENGGAWE OLO GUNANE WONG LUPUT
GENI ATEMAHAN TIRTO,MALING ADOH TAN ONO MARAK ING MAMI
GUNO DUDUK PAN SIRNO

SAKABEHING LORO PAN SAMYO BALI
SAKEH OMO PAN SAMI MIRUDO
WELAS ASIH PANDULUNE
SAKEHING BROJO LUPUT KADI KAPUK TIBO NENG WESI
SAKEHING WISO TOWO SATO GALAK TUTUT
KAYU AENG LEMAH SANGAR
SONGING LANDAK GUWANE WONG LEMAH MIRING
MYANG PAKIPONING MERAK

PAGUPAKANE WARAK SEKALIR
NADYAN ARSO MYANG SEGORO ASAT
TEMAHAN RAHAYU KABEH
APAN SALIRO AYU INGIDERAN KANG WIDODARI
RINEKSO MOLOEKAT LAN SAGUNG PRO ROSUL
PINAYUNGAN ING HYANG SUKMO
ATI ADAM UTEKU BAGINDO ESIS,PANGUCAPKU YO MUSO

NAPASKU NABI ISO LINUWIH
NABI YAKUB PAMIARSANING WANG
DAWUD SUWARAKU MANGKE
NABI IBRAHIM NYAWAKU,NABI SLEMAN KASEKTEN MAMI
NABI YUSUF RUPENG ING WANG
IDRIS ING RAMBUTKU
BAGINDO ALI KULIT ING WANG
ABUBAKAR GETIH DAGING UMAR SINGGIH
BELUNG BAGINDO NGUSMAN

SUMSUN INGSUN PATIMAH LINUWIH
SITI AMINAH BAYUNING ANGGA
AYUB ING USUSKU MANGKE
NABI NUH ING JEJANTUNG NABI YUNUS ING OTOT MAMI
NETRAKU YO MUHAMMAD PANGULUKU RASUL
PINAYUNGAN ADAM HAWA
SAMPUN PEPAK SAKABEHING PORO NABI
DADIYO SALIRO TUNGGAL.


MP3 UNDUH DISINI ; -Kidung rumeksa ing wengi.mp3